Erasmus+ KA1

Boljše izobraževanje za boljši jutri

V letošnjem letu smo se ponovno prijavili na razpis s KA122 projektom Boljše izobraževanje za boljši jutri in uspešno pridobili sredstva za 25 mobilnosti. V načrtu je tudi prijava projekta v sodelovanju z OŠ Grigor Vitez iz Osijeka (KA210) in akreditacije (KA121). Če bo možno, bomo prijavili tudi sodelovalni projekt KA220 s partnerji iz Nemčije in Islandije.

Cilji dela v šolskem letu 2023/24:

 • razvijanje medkulturnih kompetenc učiteljev,
 • razvijanje komunikacije v tujih jezikih,
 • modernizacija in internacionalizacija šole,
 • razvijanje digitalne pismenosti,
 • oblikovanje šolskega kurikuluma, ki je za učence smiseln, relevanten in življenjski,
 • razvijanje socialne in državljanske kompetence, metod in pristopov poučevanja, ki bodo omogočali celostni razvoj učencev,
 • uvajanje novih tehnologij,
 • razvijanje zmožnosti življenja v širšem okolju in internacionalnem duhu,
 • razvijanje kompetenc za uspešno vzgojo in vodenje oddelka,
 • razvijanje znanj, veščin in sposobnosti za inovativno poučevanje in uvajanje inovativnosti in podjetnosti v pouk.

 

 

 

Vir slik:  cmepius.si

Strokovni obisk učiteljic v okviru projekta Erasmus+

Od torka, 24. 10., do sobote, 28. 10. 2023, smo štiri strokovne delavke Osnovne šole Trnovo v okviru programa Erasmus+ obiskale Irsko. Ogledale smo si šolo Ballyowen Meadows Special School v Dublinu, v katero so vključeni otroci z motnjami avtističnega spektra....

več...

Erasmus+ izobraževanje za učitelje: CLIL IN PRACTICE

V sklopu projekta Erasmus+ smo se učitelji iz prve, druge in tretje triade izobraževali od 16. 10. 2023 – 20. 10. 2023 na Irskem (Galway). Fokus izobraževanja je bil CLIL IN PRACTICE, Content and Language Integrated Learning. Udeleženci izobraževanja: Lidija Štepec,...

več...

Obisk Norveške

Trnovska ekipa učiteljev se je v okviru projekta Erasmus+ med zimskimi počitnicami 2023, podala na nepozaben obisk NEVERJETNIH ŠOL v Bergen na Norveško. Takole so zapisali: Leto neverjetno in neverjetni miks,ko letošnjega februarja se trnovska ekipa v malem,odpravi na...

več...

»Outdoor education: A New Way of Teaching and Learning«

Izobraževanje »Outdoor education: A New Way of Teaching and Learning« v Bologni (Italija) je potekalo v sklopu projekta Erasmus+ od 2. 7. 2023 do 8. 7. 2023. Udeležili sva se ga Merita Korenica, učiteljica angleščine, in Mateja Bilavčič, učiteljica slovenščine....

več...

School for life – Šola za življenje

V šolskih letih 2019/20 in 2020/21 v sklopu izobraževalnega projekta »Šola za življenje« načrtujemo 25 mobilnosti za učitelje, in sicer 8 mobilnosti na strukturirane seminarje in 17 mobilnosti za opazovanje pouka. Izobraževanja bodo potekala v različnih evropskih državah na različnih področjih, in sicer na področju mednarodnega programa Neverjetna leta, sodobnih metod poučevanja, dela z otroki s posebnimi potrebami, projektnega vodenja, vodenja razreda in integracije angleščine.

Cilji projekta:

 • razvijanje medkulturnih kompetenc učiteljev,
 • razvijanje komunikacije v tujih jezikih,
 • modernizacija in internacionalizacija šole,
 • razvijanje digitalne pismenosti,
 • oblikovanje šolskega kurikuluma, ki je za učence smiseln, relevanten in življenjski,
 • razvijanje socialne in državljanske kompetence, metod in pristopov poučevanja, ki bodo omogočali celostni razvoj učencev,
 • uvajanje novih tehnologij,
 • razvijanje zmožnosti življenja v širšem okolju in internacionalnem duhu,
 • razvijanje kompetenc za uspešno vzgojo in vodenje oddelka,
 • razvijanje znanj, veščin in sposobnosti za inovativno poučevanje in uvajanje inovativnosti in podjetnosti v pouk.

 

   

Vir slik:  cmepius.si

Promoting STEAM Education through Teacher Training

V sklopu projekta Erasmus+ sva se med zimskimi počitnicami, od 30. 10. 2022 do 4. 11. 2022 udeležila izobraževanja »Promoting STEAM Education through Teacher Training« v Portu, Portugalska. Cilji izobraževanja: Poglobljeno spoznavanje metode STEAM spoznavanje...

Dostopnost