Skladno s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, te šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Prevzem spričeval bo v tajništvu šole v času med 8.00 in 9.00 ter med 13.00 in 14.00 ob naslednjih dnevih:

  • v četrtek, 27. 6. 2024,
  • v petek, 28. 6. 2024,
  • v ponedeljek, 19. 8. 2024 in
  • v torek, 20. 8. 2024.

Mateja Zalaznik, pomočnica ravnateljice

Dostopnost