Učbeniški sklad

Učbeniški sklad šole učencem omogoča, da si v šoli izposodijo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Pri načinu poučevanja, ki ga izvajamo na naši šoli, je učbenik le eno od učnih sredstev, ki jih uporabljamo. Učence navajamo na uporabo različnih virov pri pridobivanju informacij in znanj.

Učbenike, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku, predlaga in določi strokovni aktiv učiteljev posameznega predmeta, ki ugotovi, kateri izmed učbenikov, ki jih predpisuje Katalog potrjenih učbenikov ZRŠŠ, je najprimernejši za načrtovani način dela.

Izposoja učbeniških kompletov na naši šoli poteka organizirano in po točno določenem postopku, ki se ga držimo učenci, učitelji in skrbnica učbeniškega sklada tako, da v zadnjem tednu pouka učenci vrnejo komplete učbenikov, ki so jih imeli izposojene v tekočem šolskem letu ter konec avgusta in v začetku septembra prevzamejo komplet učbenikov za naslednje šolsko leto. Učenci in starši so odgovorni za izposojene učbenike in vsako šolsko leto vrnejo nepoškodovane komplete v celoti.

Za učence, ki se na našo šolo vpišejo med letom ali v začetku šolskega leta, izposojo iz učbeniškega sklada urejamo individualno.

Učbeniški sklad šole je dobro založen in se vsako leto povečuje, dopolnjuje in obnavlja. Seznami učbenikov, ki jih učenci dobijo iz šolskega učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto, se nahajajo spodaj.

 

Učbeniški sklad za šolsko leto 2021/22

Učenci, ki so prijavljeni v učbeniški sklad, prejmejo učbenike iz sklada in jih na koncu šolskega leta vrnejo v knjižnico. Učenci, ki niso prijavljeni v sklad, imajo svoje učbenike.

1., 2. in 3. razredu prejmejo učenci brezplačno tudi delovne zvezke.

»Učbeniki za na klop« se ne izposodijo iz učb. sklada; tisti učenci, ki si učbenike kupijo sami,  učbenikov za na klop ne kupijo. Razdeli jih učitelj pri pouku in jih uporabljajo samo v šoli.

1. razred
 • Lili in Bine 1, samostojni delovni zvezek za matematikov  1. razredu, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 978-961-271-79-71
 • Računam z Lili in Binetom 1, vadnica za matematiko, EAN: 978-961-271-70-56

2. razred
 • Lili in Bine NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni zvezek za matematiko s prilogami, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 978-961-292-01-97
 • Lili in Bine NOVI PRIJATELJI  2, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja s prilogami, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 978-961-292-02-10
 • Računam z Lili in Binetom 2, vadnica za matematiko, EAN: 383-107-592-56-25

3. razred
 • N. Grošelj, M. Ribič: Lili in Bine 3, učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole, Lj., Rokus Klett, 2013 EAN: 97-89-612-712-778
 • M. Kordigel: Lili in Bine 3 – berilo za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2013, koda: 97-89-612-712-785
 • M. Kramarič, M. Kern: Lili in Bine 3 – učbenik za slovenščino v 3. razredu OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, koda: 97-896-127-127-61
 • Rajšp, J. Žic: Lili in Bine 3, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 383-107-592-56-70
 • S. Osterman: Računanje je igra 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu osnovne šole, Jesenice, Antus, EAN: 383-001-714-54-35
 • A. Pesek: Glasba 3, Zvočni živžav, učbenik za glasbo v tretjem razredu osnovne šole, Ljubljana, Mladinska knjiga, EAN: 978-961-010-7996 
4. razred
 • M. Umek: Družba in jaz 1, učbenik za družbo za 4. razred osnovne šole, 9. prenovljena izdaja, 4. natis, Ljubljana, Modrijan, 2013, ISBN 978-961-241-629-4 
 • M. Blažič: Radovednih pet. Berilo za 4. razred osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, EAN: 383-107-592-5748
 • M. Blažič: Radovednih pet 4, učbenik za slovenščino – jezik, Ljubljana, Rokus Klett, 2014, EAN: 97-896-127-133-79
 • P. Mežnar: Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2017, ISBN: 978-961-271-320-1
 • H. Puchta: Super Minds 1, učbenik z DVD-romom, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, ISBN/EAN: 978-961-2718-770
5. razred
 • Blažič et al: Radovednih pet. Berilo za slovenščino – književnost v 5. razredu osnovne šole, Ljubljana, Založba Rokus Klett, EAN: 383-107-592-5731
 • Radovednih pet 5, učbenik za slovenščino – jezik, Ljubljana, Rokus Klett, EAN 383-107-592-7421
 • M. Umek: Družba in jaz 2: družba za 5. razred osnovne šole, 9. prenovljena izdaja, Ljubljana, Modrijan, 2012, ISBN: 978-961-241-631-7
 • Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, ISBN: 383-107-5927-032
 • G. Torkar, Gospodinjstvo 5, prenovljeno, učbenik za gospodinjstvo za 5. r, Ljubljana, Rokus Klett, ISBN: 97896-127-100-57
 • H. Puchta: Superminds 2, učbenik z DVD-romom za angleščino v 5. r OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, ISBN/EAN: 97-896-127-18-794
6. razred
 • B. Golob: Berilo 6. Kdo se skriva v ogledalu, berilo za 6. razred osnovne šole, 2. prenovljena izdaja, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015, ISBN: 978-961-01-0659-3 
 • J. Berk: Skrivnosti števil in oblik, učbenik za matematiko za 6. razred, 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2013, ISBN: 978-961-271-293-8
 • Diana Goodey in Noel Goodey: Messages 1, New edition, učbenik za angleščino v 6. r. osnovne šole, 1. izd., 2. ponatis, Ljubljana, Rokus Klett, 2016, ISBN: 978-961-271-363-8
 • Šorgo, Glažar, Slavinec, Aktivno v naravoslovje 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS, 2012, ISBN 978-961-02-0115-1
 • H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu OŠ, 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016, ISBN: 978-961-271-716-2
 • Senegačnik: Moja prva geografija, Ljubljana, Modrijan, 2016, ISBN: 978-961-241-699-7
 • Vrbančič, Prel: Glasbena umetnost 6, učbenik za glasbeno vzgojo v 6. r, Ljubljana, MKZ, 2017, koda: 978-9610-144-717
 • M. Dermelj: Gospodnijstvo za šestošolc(k)e, Ljubljana, Založba I2, 2016, ISBN: 978-961-6348-904
 • T. Tacol: Likovno izražanje 6 – učbenik za likovno vzgojo v 6. razredu osnovne šole, Ljubljana, Debora, 2005, ISBN: 961-6525-11-5 
 • S. Androlić: Prava tehnika 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, EAN: 97896-127-18-558
7. razred
 • Berta Golob, Mojca Honzak: Berilo 7, Sreča se mi v pesmi smeje (prenovljeno), učbenik za slovenščino – književnost v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015, ISBN: 978-961-01-0831-3
 • Robič, Berk, Draksler: Skrivnosti števil in oblik 7, prenovljeno, Ljubljana, Rokus Klett, 2012 EAN: 9789612712228
 • Noel Goodey, Diana Goodey, David Bolton: Messages 2, New Edition, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, EAN: 9789612716721
 • A. Pesek: Glasba danes in nekoč 7 (prenovljeno), učbenik z dodatkom za glasbo v 7. razredu OŠ, Ljubljana, Založba Rokus Klett, 2012, koda: 9789-612-712-303 
 • J. Senegačnik, Drobnjak: Geografija Evrope in Azije, Ljubljana, Modrijan, 2015, ISBN: 978-961-241-318-7 
 • Snoj, Razpotnik: Raziskujem preteklost 7, učbenik z dodatkom za zgodovino v 7. razredu OŠ. Ljubljana, Rokus Klett, 2009, EAN: 97-896-127-122-97
 • Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS, 2013, ISBN 978-961-02-0252-3
 • Čepič: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, učbenik za 7. razred, Ljubljana, i2, 2012
 • D. K. Černe: Prava tehnika 7, učbenik za tehniko v 7. razredu OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, EAN/ISBN 97-896-127-18-565
8. razred
 • M. Honzak: Dober dan življenje, berilo, Ljubljana, MKZ, 2003, ISBN: 9 788611 158983 
 • Marja Bešter Turk et al: Slovenščina za vsak dan 8 (prenovljeno), Ljubljana, Rokus Klett, 2010, EAN: 978 961 271 01 63
 • Jože Berk: Skrivnosti števil in oblik 8,učbenik, Ljubljana, Rokus Klett, 2013, ISBN: 978 961 271 224 2
 • D. Goodey: Messages 3, New Edition, Ljubljana, Rokus Klett, 2016, ISBN: 978-961-271-674-5
 • A. Pesek: Glasba danes in nekoč 8 (prenovljeno), učbenik z dodatkom za prenovo za glasbo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana, Založba Rokus Klett, 2012, koda:97-89-612-71-23-27
 • K. Kolenc: Geografija Afrike in Novega sveta za 8. razred osnovne šole, učbenik, Ljubljana, Modrijan, 2016, ISBN: 978-961-241-425-2
 • Anita Mirjunić, Jelka Razpotnik, Damijan Snoj: Raziskujem preteklost 8 (prenovljen), Ljubljana, Rokus Klett, 2006, EAN: 961-209-624-4
 • Marošević: Fizika + 8, učb. za fiziko v 8. r, Lj., Rokus KLett, 2015, koda: 978-961-271-6158 
 • M. Vrtačnik: Moja prva kemija, učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole, Ljubljana, Modrijan, 2015, koda: 978-961-241-719-2 
 • M. Svečko: Spoznavam svoje telo, Ljubljana, DZS, 2013, ISBN 978-961-020-080-2 
 • Jesenko: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, MKZ, 2010
 • D. Pešaković: Prava tehnika 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, ISBN/EAN 97-896-127-18-572
9. razred
 • Marija Bešter, Martina Križaj Ortar: Slovenščina za vsak dan 9, prenovljeno, Ljubljana, Rokus Klett, 20111, EAN: 9789612711214
 • M. Honzak: Skrivno življenje besed: berilo za 9. razred osnovne šole, 2. prenovljena izdaja, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015,ISBN: 978-961-01-2528-0
 • J. Berk: Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, ISBN: 978 961 271 295 2
 • D. Goodey: Messages 4. Učbenik za pouk angleščine v 9. razredu osnovne šole, New Edition, Ljubljana, Rokus Klett, 2016, ISBN: 878-961-271-700-1
 • Jurij Senegačnik: Geografija Slovenije, učbenik, Ljubljana, Modrijan, 2014, ISBN: 9789612416270
 • J. Razpotnik: Raziskujem preteklost 9. učbenik, 3 izdaja, 1. ponatis, Ljubljana, Rokus Klett, 2005, EAN: 978-961-271-299-0
 • Marošević + 9, učbenik za fiziko v 9. r, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, koda: 978-961-271-6431
 • M. Vrtačnik: Moja prva kemija, učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole, Ljubljana, Modrijan, 2015, koda: 978-961-241-719-2
 • A. Geržina, S. Vidmar: Biologija 9 – učbenik za 9. razred OŠ, Ljubljana, DZS, 2020, ISBN: 978-961-02-0990-4
 • Pesek: Glasba danes in nekoč 9, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, ISBN: 97-89-612-716-523
Dostopnost