Prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada za šol. leto 2021/22

Učenci, ki še niso prejeli učbenikov iz učbeniškega sklada, lahko učbenike prevzamejo:
– učenci 3.-5. r. v četrtek, 2. 9. 2021, in petek, 3. 9. 2021, na lokaciji Campus v knjižnici,
– učenci 6.-9. r. v ponedeljek, 6. 9. 2021, in torek, 7. 9. 2021, na lokaciji Sv. Stanislava.

Simona Felicijan, knjižničarka

Dostopnost