V okviru projekta SKUM je v1.a, 2.b in 2.c razredu v mesecih maj in junij, potekal projekt Zmajeslovje. Izhodišče projekta je bila ilustratorska razstava umetnice in pedagoginje Nuše Jurjevič: Med fikcijo in stvarnostjo; ZMAJI, ki so si jo z učenci pod njenim vodstvom v začetku projekta tudi ogledali.

V projektu so nato skupaj z umetnico ustvarjali na temo Zmajev. Umetnica je otrokom predstavila legendo o Jazonu in Argonavtih. Učenci so bili aktivno vključeni v zgodbo in so jo sooblikovali.

V razredih so potekale različne dejavnosti v zvezi s tematiko zmajev. Učenci so pisali opise zmajev ter zgodbice o zmajih.

V nadaljevanju so učenci z umetnico ustvarjali velikega zmaja po vzoru pripovedi o kitajskih zmajih. S skupnimi močmi in s povezovanjem učencev med oddelki in znotraj njih je nastal 15 metrov dolg zmaj, ki so si ga vsi skupaj v celoti lahko ogledali šele na šolskem igrišču.

Projekt se je nato potekal v vsakem oddelku malo drugače:

V 1. a razredu so učenci ustvarjali senčne lutke, kajti najbolj jih je navdušilo likovno pripovedovanje zgodb.

V 2. b so zmaje postavili v 3D prostor in oblikovali zmaje, zmajske družine in jajca iz gnetljivih materialov.

V 2. c pa so iz enakega materiala oblikovali zmaje, ki so jih učenci kasneje umestili v pripadajoče habitate, ustvarjene iz škatel in naravnih materialov. V 2.c razredu so učenci pripravili tudi gibalno plesno predstavitev pripovedke Jazon in Argonavti.

Za zaključek projekta so otroci predstavili svoja dela in se pogovorili o vtisih. Pripravili so začasno razstavo v okolici šole.

Učenci so imeli v okviru projekta veliko možnosti za razvoj svoje ustvarjalnosti in osebnega (pa tudi skupinskega) umetniškega izraza, kajti dejavnosti so rastle skupaj z njimi, oni sami pa so bili sooblikovalci in resnični ustvarjalci umetniške zgodbe.

Sodelovanje z umetnico v kulturni ustanovi in v šoli je učencem omogočala avtentično izkušnjo, ki je učence izredno motivirala za vsa nadaljnja ustvarjanja. Skozi delo na projektu je nastalo veliko kakovostnih izdelkov, ki jih zaradi razmer na žalost nismo uspeli prezentirati, kot smo načrtovali.

Mojca Gorjup, za projekt SKUM

Dostopnost