V četrtek, 18. marca 2021 je potekal 31. Mestni otroški parlament v on – line obliki preko aplikacije ZOOM. Letošnja tema otroškega parlamenta, ki ostaja enaka kot lani,  je bila Moja poklicna prihodnost. OŠ Trnovo je zastopal učenec Gašper Nagode, 9.b razred. Učenci so, razporejeni v manjše delovne skupine, razmišljali in izmenjali mnenja na naslednja vprašanja:

  • Kaj je zame uspeh ? (kdaj imam občutek, da sem uspešen, dejavniki, pogoji za to…);
  • Kako izbiram poklic ? (kaj vpliva na izbiro poklica, kaj moram upoštevati);
  • SWOT analiza trenutnih razmer in trenutna stanja na trgu dela in nadaljnjega izobraževanja – pozitivno, negativno, priložnostno, izzivi;
  • Kaj vse mi pomaga pri moji nadaljnji življenski poti? (formalna/neformalna, priložnostna/izkustvena učenja.

Parlamenta so se udeležili tudi pomembni gostje, predstavniki inštitucij kot so:

  • Varuh človekovih pravic RS, g. Peter Svetina in njegov namestnik za otrokove pravice, dr. Jože Ruparčič;
  • Predstavnica MOL – oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, odsek za projekte in Urad za preprečevanje zasvojenosti, ga Breda Primožič Novak;
  • Strokovni predstavniki CPI – centra RS za poklicno izobraževanje;
  • Direktorica Zavoda ti povej , ga. Sonja Čandek.

Poglavitne zaključke mladih parlamentarcev bo učenec Gašper Nagode učencem šole predstavil na Klubu učencev, ki bo v četrtek, 25. marca 2021.

Barbara Ogrin, ŠSS, mentorica OP

Dostopnost