V okviru projektnega dela na šoli smo ob srečanju sodelavcev šole s kolegi iz drugih Evropskih držav februarja 2020 zapeli tudi Trnovci. V kratkem programu smo predstavili tri slovenske ljudske pesmi: »Ribce po Murjici pvavajo« prihaja iz Ziljske doline, »Dober večer« s Primorske, »Protuletje« pa je prekmurska ljudska pesem. Vse tri pesmi predstavljajo le majhen del slovenske kulturne zakladnice.

Mateja Poje, Trnovci

Dostopnost