Organi šole

Organi šole   Organi Osnovne šole Trnovo so: svet šole, ravnateljica, strokovni organi, svet staršev, upravni odbor šolskega sklada, pritožbena komisija, skupnost učencev. Splošno Svet...
Dostopnost