V četrtek, 15. februarja 2024, je v dvorani UE Ljubljana Izpostava Vič Rudnik, potekal 34. Območni otroški parlament. Že drugo leto zapored so predstavniki osnovnih šol območja Vič Rudnik razpravljali na temo Duševno zdravje mladih. OŠ Trnovo so zastopali učenci: Hana Majdič, 9.b, Aljaž Junior Sočan, 8.a in Erika Dolinar, 8.c razred.

Mladi parlamentarci so v uvodu predstavili aktivnosti in akcije svojih šol. Po skupinah so razpravljali in oblikovali naslednje zaključne sklepe:

  • uvedba delavnic za učitelje z namenom izboljšati komunikacijo med učitelji in učenci in poučevanje;
  • več sodelovanja med šolami in učitelji, kjer potekajo skupne športne, likovne in glasbene aktivnosti kot tudi izmenjava dobrih praks med učitelji;
  • uvedba interesne dejavnosti oz. delavnice za mlajše učence o čustvih (poznavanje in obvladovanje čustev); nabiralnik »zaupanja« za učence 3. triade;
  • več izobraževanja o uporabi IKT za učitelje in več vzajemnega sodelovanja med učenci in učitelji, kjer se krepi spoštovanje in dodatno znanje;
  • več medgeneracijskega sodelovanja med učenci (npr. učenci 1. razreda in devetošolci).

Barbara Ogrin, ŠSS

Dostopnost