V 8. razredu smo pri matematiki tekočo učno vsebino krog vključili v dan dejavnosti, kjer smo poleg medpredmetne povezave z angleščino poskrbeli tudi za ustvarjanje. Učenci so preko samostojnega raziskovalnega dela prišli do matematičnih ugotovitev. Matematiko so povezali z angleško terminologijo in izdelovali rebuse ter križanke na temo kroga. Dan so zaključili z ustvarjanjem.

Aktiv matematikov in jezikoslovcev

Dostopnost