Starši so prejeli informacije in povezavo do prijavnice za interesne dejavnosti (ID) v šolskem letu 2022/23 po e-pošti.  Rok za prijavo je 13. september. Naknadne prijave so mogoče, vendar se starši z e-sporočilom obrnejo na koordinatorko. Za nekatere dejavnosti je potrebno izpolniti elektronske prijave preko povezav klubov, ki so navedene v seznamu ID, ali pa bodo učenci dobili natisnjene prijavnice s podrobnejšimi informacijami od mentorjev. V tem primeru naj starši izpolnjene obrazce izročajo direktno mentorjem.  Začetek izvedbe ID je naveden v priloženem seznamu. Po učence 1. in 2. razreda prihajajo mentorji v razred in jih po končani dejavnosti predajo učiteljem, učenci od 3. razreda naprej pa prihajajo in odhajajo na/iz dejavnosti samostojno.

Natalija Plajnšek, koordinatorka ID

Dostopnost