V ponedeljek, 21.3.2022, smo na šoli zelo živahno pozdravili prvi pomladni dan. Sodelovali so vsi učenci od 1. do 9. razreda.

Na začetku 3. šolske ure se je prvič s kratko radijsko oddajo oglasil šolski radio. Preizkusili so se napovedovalke, tonski mojster, ga. ravnateljica – z nagovorom – in rapper Beat Killer, naš učenec 9. razreda. Bilo je zanimivo in vsi so brez težav prestali preizkušnjo.

V okviru iEARN  projekta Talking Kites around the World je večina učencev prve in druge triade izdelala zmaje miru.  Od 3. šolske ure naprej so okrašene zmaje z risbami in pomembnimi sporočili spuščali na šolskem igrišču. Živ žav se je nadaljeval tudi 4. šolsko uro.

Tisti oddelki, ki so se odločili, da bi zmaje risali, so z njimi okrasili šolo. Zmaji vihrajo v vhodni avli na stenah, panojih in s stropa. Zmaji krasijo tudi zgornje avle.

Irena Vižintin je  z aktivom slovenistov organizirala delo za učence od 7. do 9. razreda. Pisali so poezijo na temo prebujanja, ljubezni, skratka o pomladi. V zelo ustvarjalnem okolju so izražali svoja čustva in jih prenašali na umetniško okrašen  list papirja. Izdelki so na voljo za branje v zgornjih avlah šole.

Učitelji  tujih jezikov so pri svojih urah pisali in brali poezijo. Pripravili so tudi plakate o pomladi  za razstavo.

Projektov in projektnega dela nam na šoli nikoli ne zmanjka. Večinoma so uspešni  takrat,  ko sodeluje večje število aktivov, tako kot se je pokazalo pri tem projektu.

Koordinator projekta:

Merita Korenica

Dostopnost