Po prvomajskih počitnicah bo na šoli potekalo Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda, in sicer v torek, 4. 5. 2021, četrtek, 6. 5. 2021, in ponedeljek, 10. 5. 2021.

Na te dneve bodo za učence od 6. do 9. razreda organizirani dnevi dejavnosti. Podrobnejše informacije glede dni dejavnosti bodo objavljene na šolski spletni strani, učenci bodo z njimi seznanjeni tudi v šoli.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da v teh treh dneh upoštevate ure prihodov:

  • učenci od 1. do 5. razreda pridejo v šolo oziroma v svoje matične učilnice najkasneje do 8.10;
  • učenci 6. in 9. razreda se zberejo pred šolo ob 8.10, ob 8.15 v spremstvu nadzornih učiteljev vstopijo v šolo in odidejo v učilnice, kjer bo potekalo preverjanje;
  • učenci 7. in 8. razreda pridejo v šolo ob 10.05 in odidejo v svoje matične učilnice.

Mateja Zalaznik, pomočnica ravnateljice

Dostopnost