V torek, 10. marca 2020, bo za učence 4. razreda organiziran športni dan. Plesne delavnice bodo vodili trenerji plesne šole Impulz Kranj. Dejavnosti bodo potekale od 8.20 do 12.45, ko bo tudi kosilo. Učenci potrebujejo le copate. Neobveznih izbirnih predmetov ta dan ne bo.

Iza Dojer, koordinator dni dejavnosti

Dostopnost