Dne 23. februarja 2023 smo obiskali DSO Tabor – Center v Ljubljani. Zapeli smo devet skladb v priredbi slovenskih avtorjev in sicer ZAPOJMO PESEM Radovan Gobec; SPOMINČICE (madžarska narodna/Vlado Kreslin); prir. Blaž Strmole SONCE LJUBO (slovenska narodna) prir. Slavko Mihelčič; PRELEPA JE SELŠKA DOLINA (slovenska narodna) prir. Luka Kramoljc; KUKAVICA (slovenska narodna) prir. J.Žirovnik; JE PA DAVI SLANCA PALA (slovenska narodna) prir. Matej Hubad; RIBCE PO MURJICI PVAVAJO (koroška narodna iz Ziljske doline) prir. Oskar Dev; DA SEM JAZ PTIČICA Mihael Rožanc in kot dodatek po dolgem aplavzu SONCE (Geslo) v priredbi Radovana Gobca.

Iskrena zahvala predstavnika varovancev Doma Tabor

Trnovci

Dostopnost