Samo en planet imamo. Tako čudovit, tako krasen je! Borimo se zanj, izberimo take odločitve, da bomo ohranili naravo. Letos smo v ekološki dolg stopili že 18. aprila. Od tedaj dalje živimo na račun bodočih generacij.

Ljudje pogosto pozabimo, kako močno smo odvisni od narave. Narava je pogoj za naše preživetje. Za svoje življenje nujno potrebujemo vodo, zrak, rodovitno prst in druge naravne vire, ki jih porabljamo mnogo prehitro. Evropejci in razviti svet naravo izkoriščamo 75% hitreje kot se lahko obnavlja. V letu dni porabimo toliko naravnih dobrin, da bi za življenje potrebovali dva planeta. Temu pravimo, da živimo vsako leto v večjem ekološkem dolgu.

Kako izvedeti, kakšen je naš osebni vpliv na porabo naravnih virov, ki se ne morejo tako hitro obnoviti kot jih porabimo?

To nam pove »ekološki odtis« – pomeni, koliko naravnih dobrin je na voljo, koliko jih porabimo in kako hitro se lahko obnovijo. Ogromni del ekološkega odtisa predstavlja »ogljični odtis«, ki zajema način življenja posameznika : prevoz (mobilnost), ogrevanje in porabo elektrike, ravnanje z oblačili, hrano in pijačo ter druge izdelke, ki jih uporabljamo doma, v šoli in na delovnem mestu. Tudi način počitnikovanja vpliva na obremenitev planeta, ki ga povzročamo posamezniki. Povprečni ogljični odtis Slovenca je malo večji od povprečja prebivalca v Evropski uniji in hkrati 5x večji kot bi bilo potrebno, da bi naš osebni vpliv na okolje obdržali v podnebnem ravnovesju.

Na svetovni ravni ogljični odtis nenehno raste. Leta 1950 smo v ozračje izpustili 5 miljard ton ogljikovega dioksida, 1990 že 22 miljard ton Co2, zadnja leta okoli 36 miljard na leto. Mala Slovenija letno spušča okoli 13 milijard.

Kako lahko posamezniki zmanjšamo svojo osebno obremenitev okolja? Izberimo zeleno mobilnost, kolo, vlak, avtobus, delimo si prevoze. Ne potujmo z letali, ki okolje zelo bremenijo. Zelo pomembna je prehrana. Izbirajmo več rastlinske hrane, čim manj ali nič mesne hrane in mesnih izdelkov, nadomestimo jih s stročnicami. Nobena hrana naj ne bo odpadek, ne doma, ne na delovnem mestu, še najmanj v šoli, kjer vzgajamo mlade. Pomembno je varčevanje z energijo, izbirajmo zelena goriva in pozimi oblecimo jopico, ne kratke rokave. V kurilni sezoni zračimo na kratko.

Elektrika, energija in transport pridelajo 73% izpustov toplogrednih plinov, kmetijstvo skoraj 20%, nato šele industrija 5% in odpadki 3%.

Do leta 2030 moramo izpuste zmanjšati vsaj za polovico, do leta 2050 pa bi naša družba morala postati brezogljična družba. Dejanja vsakega izmed nas so pomembna!

Mojca Furlan

Dostopnost