Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

pred nami je šolsko leto 2020/21. Radosti nas, da nam trenutna epidemiološka slika omogoča, da ga bomo začeli v šolskih klopeh, skupaj, v šolski stavbi na Karunovi 14a v torek, 1. septembra 2020, a v skladu priporočili in navodili pristojnih inštitucij ter ukrepi, namenjenimi ohranjanju zdravja vseh nas in naših bližnjih.

Da bi lahko zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa na šoli in kakovostno organizirali potek dela, prosimo, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci, starši pa v dogovoru z vodstvom šole. Ker nam je osebni stik s starši izjemnega pomena, ga bomo ohranjali v največji možni meri ob upoštevanju omenjenih priporočil.

Z odgovornim ravnanjem, upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in ostalih ukrepov, nam bo uspelo zagotoviti varno, umirjeno in prijetno učno okolje.

V prilogi so podane informacije, potrebne za uspešen začetek prvega šolskega dne.

Vse nadaljnje informacije o poteku pouka, ukrepih, ki jih zagotavlja šola v skladu s priporočili pristojnih inštitucij ter pripravah na možnost izobraževanja na daljavo, boste prejeli na roditeljskih sestankih.

V šoli se bomo vsi zaposleni trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih priporočil. Otrokom bomo skušali zagotoviti varno okolje, obenem pa tudi prijetno delovno vzdušje.

Tudi v prihajajočem šolskem letu si želimo dobrega in konstruktivnega sodelovanja, ne glede na vse izzive, ki jih bo prineslo novo šolsko leto.

Vsem nam želimo vam miren vstop v novo šolsko leto, veliko zdravja in vse dobro,

kolektiv OŠ Trnovo in ravnateljica mag. Đulijana Juričić

Obvestilo o prvem šolskem dnevu

Dostopnost