Skupina naših učiteljev v sestavi Ivan Dovič, Tina Korent, Vida Rupert in ravnateljica mag. Đulijana Juričić je konec oktobra obiskala partnersko šolo OŠ Blato na Korčuli, kjer so jih toplo sprejeli ravnatelj Tonći Padovan in kolektiv. Izobraževalni obisk je potekal v okviru projekta Erasmus+ Šola za življenje, trajal je tri dni in je zajemal opazovanje pouka pri različnih predmetih od 1. do 8. razreda, spoznavanje hrvaškega izobraževalnega sistema in njihovega programa Škola za život, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti kraja, kakor tudi predstavitev naše šole, našega projekta Šola za življenje in možnosti programa Erasmus+.

OŠ Blato je, čeprav majhna, zelo sodobna, odlično opremljena šola, ki sledi svetovnim trendom izobraževanja. Na Hrvaškem je vodilna na področju digitalizacije šolstva, uvajanju nacionalnega programa Škola za život, formativnega spremljanja in sodobnih metod poučevanja. Zelo je povezana s krajem, organizira in sodeluje v vrsti različnih dejavnosti za krajane in tako ohranja ter prenaša tradicijo in kulturo na naslednje generacije, odlikuje jo entuziazem in ustvarjalnost.

Med obiskom in pogovori z ravnateljem ter učitelji so obiskovalci spoznali kar nekaj novosti in pridobili nove ideje za obogatitev svojega pouka in dela na naši šoli. Partnerstvo šol se bo nadaljevalo najprej z obiskom njihovih učiteljev na naši šoli ter nadgradilo tudi s sodelovanjem učencev v okviru projekta Erasmus+.

Dostopnost